Dobrodošli na online platformu za testiranje i edukaciju
Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika Nišavskog okruga "Eduka"

 

MAKSIMALAN BROJ URAĐENIH TESTOVA U TOKU DANA PO PRIJAVLJENOM KANDIDATU SU 2 (DVA) TESTA.
ZA PREUZIMANJE POTVRDA POŠALJITE DOKAZ O UPLATI/ČLANSTVU NA EMAIL: ONLAJN.TESTIRANJE@GMAIL.COM

 

Unesete svoje korisničko ime i lozinku i prijavite se na platformi za edukaciju.

Kliknite na KATALOG KURSEVA , pronađite kurs koji želite da polažete i klikom na  PRIJAVI upisaćete se na željeni kurs, nakon upisa možete pristupiti materijalu za edukaciju i testu za polaganje.

Po Pravilniku  o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i odluci Zdravstvenog saveta Srbije u obavezi ste da najmanje 6 sati  proučavate  preuzetu literaturu  za prijavljeni test. Nakon tog perioda možete polagati test. 

Važna napomena: vreme  predviđeno za polaganje testa je 120 min od momenta početka  procedure polaganja. Ukoliko u tom periodu ne završite test svi nepopunjeni odgovori će se smatrati netačnim.  Imate samo jedan pokušaj polaganja testa. Smatra se da je sa uspehom položen online test ako je procenat uspešnosti preko 60%.

Obaveštenje o uspešnosti  polaganja online testa možete videti po završetku polaganja a sertifikat dobijate na prijavljenu email adresu nakon generisanja od strane administratora.

Opširnije korisničko uputstvo možete pročitati  na   http://www.eduka.org.rs/uputstvo.html

Za sve dodatne informacije obratite se administratoru na e-mail  onlajn.testiranje@gmail.com